наставници и сарадници

Катедра сликарство,цртеж,фотографија и мултимедијална умјетност

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР МАРКО МУСОВИЋ

КАТЕДРА СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР МР АНКА ГАРДАШЕВИЋ

КАТЕДРA СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР МА ИГОР БОШЊАК

РУКОВОДИЛАЦ КАТЕДРE СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ДОЦЕНТ МР НАДА АРНАУТ

КАТЕДРА СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР МР ЈЕЛЕНА ТОМАШЕВИЋ

КАТЕДРА СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ДОЦЕНТ ДР ЈЕЛЕНА МАРКОВИЋ

КАТЕДРА СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ДОЦЕНТ МА САВО РУПИЋ

КАТЕДРА СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ДОЦЕНТ МА РАДМИЛА ЛИЗДЕК

КАТЕДРА СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

ВИШИ АСИСТЕНТ МА ВЛАДИМИР ТОМИЋ

КАТЕДРА СЛИКАРСТВО,ЦРТЕЖ,ФОТОГРАФИЈУ И МУЛТИМЕДИЈАЛНУ УМЈЕТНОСТ

Катедра графика и стрип

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР МИРКО ТОЉИЋ

РУКОВОДИЛАЦ КАТЕДРЕ ГРАФИКА И СТРИП

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР ВЕЉО СТАНИШИЋ

КАТЕДРА ГРАФИКА И СТРИП

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР МР ВЕСЕЛИН БРКОВИЋ

КАТЕДРА ГРАФИКA И СТРИП

ДОЦЕНТ МР ГОРАН КНЕЖЕВИЋ

КАТЕДРА ГРАФИКА И СТРИП

ДОЦЕНТ МР ИРЕНА СТОПИЋ

КАТЕДРА ГРАФИКА И СТРИП

ВИШИ АСИСТЕНТ МР БОГДАН РАДОВИЋ

КАТЕДРА ГРАФИКА И СТРИП

Катедра дизајн

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР ВЛАДИМИР КОСИЋ

РУКОВОДИЛАЦ КАТЕДРЕ ДИЗАЈН

ДОЦЕНТ МР СЛОБОДАН ВУКИЋЕВИЋ

КАТЕДРА ДИЗАЈН

ВИШИ АСИСТЕНТ МА ИГОР ДУТИНА

КАТЕДРА ДИЗАЈН

АСИСТЕНТ МА МИЛИЦА САМАРЏИЋ

КАТЕДРА ДИЗАЈН

АСИСТЕНТ МА AНА ВЕЈИН

КАТЕДРА ДИЗАЈН

Катедра вајарство,просторна скуптура,ситна пластика и медаљарство

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР ЖЕЉКА МОМИРОВ

КАТЕДРА ВАЈАРСТВО,ПРОСТОРНА СКУПТУРА,СИТНА ПЛАСТИКА И МЕДАЉАРСТВО

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР СРЕТЕН МИЛАТОВИЋ

КАТЕДРА ВАЈАРСТВО,ПРОСТОРНА СКУПТУРА,СИТНА ПЛАСТИКА И МЕДАЉАРСТВО

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ЂОРЂЕ АРНАУТ МА

РУКОВОДИЛАЦ КАТЕДРЕ ВАЈАРСТВО,ПРОСТОРНА СКУПТУРА,СИТНА ПЛАСТИКА И МЕДАЉАРСТВО

ДОЦЕНТ БРАНКО МИЛАНОВИЋ

КАТЕДРА ВАЈАРСТВО,ПРОСТОРНА СКУПТУРА,СИТНА ПЛАСТИКА И МЕДАЉАРСТВО

Теориjски предмети

jasna-curic

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР ДР ЈАСНА БОГДАНОВИЋ ЧУРИЋ

ПСИХОЛОГИЈА

dragan čihorić

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР ДР ДРАГАН ЧИХОРИЋ

ИСТОРИЈА ЛИКОВНЕ УМЈЕТНОСТИ И ПОЕТИКЕ МОДЕРНЕ УМЈЕТНОСТИ

popadic 2

ДОЦЕНТ ДР МАРКО ПОПАДИЋ

ДИДАКТИКА,ПЕДАГОГИЈА И MЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА