правилници и документи

Закон о високом образовању

Статут Универзитета Источно Сарајево​

Статут Академије ликовних умјетности

Правилник о Мастер студију

Правилници Универзитета Источно Сарајево​

Правила Универзитета Источно Сарајево​

Статут Студентског парламента

Остали акти Универзитета Источно Сарајево​