упис

К О Н К У Р С НА
АКАДЕМИЈИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ ТРЕБИЊЕ, УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Академија ликовних умјетности Требиње на први циклус студија у академској 2024/25. години, уписује 6 студента који се финансирају из буџета Републике Српске, 6 студената на сaмофинансирању и 4 студента-страна држављанина.

 

Академија ликовних умјетности Требиње на други циклус студија у академској 2024/25. години, уписује 4 студената који се финансирају из буџета Републике Српске, 4 студената на сaмофинансирању и 4 студента-страна држављанина.

4

Пријављивање кандидата почиње 24. 06. 2024. године, а завршава 28. 06. 2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

На Универзитету у Источном Сарајеву пријава кандидата на први циклус студија на све факултете/академије се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 24. 06. до 29. 06. 2024. године. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ПРВИ ЦИКЛУС СТУДИЈА НА АКАДЕМИЈИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ ТРЕБИЊЕ ТРАЈЕ 2 ДАНА 1.7.2024 и 2.7.2024 и РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ОД :

  1. Цртања по моделу (техника – угаљ, оловка или перо – туш ) од 09 до 12 часова и од 14 до 18 часова  (први дан);
  1. Сликање мртве природе од 9 – 12 часова (други дан);
  1. Слободна композиција од 14 – 17 часова (други дан);
  1. Теста опште информисаности кандидата од 17 – 18 часова. (други дан);

Кандидати су обавезни да на испит понесу лична документа  (личну карту или пасош ) и прибор за рад (папир за цртање формата не мањег од А3, уљане боје,  угљен за цртање, темепере и сл.)

 

Кандидати су дужни да прије приступања на пријемни испит за први циклус студија доставе на увид портфолио својих радова.

Објављивање резултата је 03.07.2024. године док ће упис кандидата који су положили бити од  08.07.2024 год. до 12.07.2024 год.

 

 

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ЗА ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА НА АКАДЕМИЈИ ЛИКОВНИХ УМЈЕТНОСТИ ТРЕБИЊЕ ТРАЈЕ 1 ДАН И РЕАЛИЗУЈЕ  СЕ:

 

  1. У форми интервјуа са кандидатом.
  2. Кандидат је дужан да пред комисијом презентује досадашњи рад, образложи предлог теме и одговара на питања Комисије.

Кандидат је дужан да прије приступања на пријемни испит за други циклус студија достави комисији на увид: портфолио (радови из уже области за коју конкурише / фото, видео, цд), биографске податке и податке о излагачкој дјелатности, предлог теме дипломског рада (са назнаком предложеног ментора).

 

 

 

Детаљније информације  у вези са општим одредбама конкурса, конкурсним роковима и осталим одредбама за упис на сва три циклуса студија у академској 2024/2025. години можете погледати у

 

РАСПОРЕД ТЕРМИНА И ВИШЕ ДЕТАЉА О КОНКУРСУ

Конкурс први уписни рок

ПЛАКАТ