о академији

наша историја

Одлуком Министарства образовања, науке и културе, Владе Републике Српске број: УП-И-02-21/95 од 17.11.1995. године Академија ликовних умјетности у Требињу, добила је сагласност за наставак рада, као издвојене чланица Универзитета у Сарајеву и уједно је постала чланица
новооснованог Универзитета у Сарајеву Републике Српске.

Академија ликовних умјетности у Требињу, је преузела и иновирала наставне планове и програме сарајевске Академије и почела са радом у простору Дома културе у Требињу.

АКАДЕМИК МИЛОРАД ЋОРОВИЋ

На почетку рада је био формиран један одсјек, и то сликарски , да би након двије године почео да ради и графички одсјек.

Први декан АЛУ Требиње је био академик проф. Милорад Ћоровић.

2005. године , Академија завршава адаптацију зграде, у бившој касарни „Лука Вукаловић“ и пресељава у простор од 1600 м2 , што јој омогућава оптималне услове за рад. Усвајањем новог студијског програма ликовних умјетности – први циклус студија и усвајањем студијских програма за мастер судије сликарства графике, вајања и графичког дизајна , Академија ликовних умјетности Требиње, је заокружена као цјелина – кадровски и просторно , опремљенаса најмодернијим наставним училима, са катедрама за сликарство, графику , вајање и графички дизајн.

Данас је Академија ликовних умјетности у Требињу – као организациона јединица Универзитета у Источном Сарајеву, модерна и отворена установа за све заинтересоване студенте, и на њој студирају , у складу са принципима Болоњске декларације младићи и дјевојке из цијелог региона.

До сада је Академија уписала 27 генерације студената , успјешно је дипломирало  297 студената. И то  у првом циклусу студија 260 , а на другом циклусу студија   37 студената    – на катедрама сликања , графике , вајања и графичког дизајна.

Декани Академије ликовних умјетности Требиње од оснивања до 2019

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР МИРКО ТОЉИЋ

Декан  Академије од  2003  до  2010                                 

ДОЦЕНТ ДР ДРАГАН КОВАЧ

в.д.Декан Академије од  2010 до 2011  

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР МР МАРКО МУСОВИЋ

Декан  Академије од 2011  до  2019                                                                      

организација и запослени

ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР МР ВЕСЕЛИН БРКОВИЋ

Декан Академије

ДОЦЕНТ дР МАРКО ПОПАДИЋ

Продекан за наставу и студентска питања 

нЕМАЊА НИНКОВИЋ

Секретар Академије