У ГАЛЕРИЈИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ТРЕБИЊЕ ОДРЖАНА ЈЕ ИЗЛОЖБА И ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ ЖЕЉКА МОМИРОВ – „ПОД ЛУПОМ“

У Галерији Културног центра у Требињу, у новембру месецу одржана је изложба и промоција монографије   ЖЕЉКА МОМИРОВ – „Под лупом“.

Учесници у разговору: ред.проф. Жељка Момиров, дипл.вајарка , Драгица Вуковић, историчарка уметности, ауторка текста у монографији и уредница издања, проф. Веселин Брковић, декан АЛУ Требиње, Миљан Вуковић, директор Културног центра Требиње. Изложбу је отворила гђа Слађана Скочајић, начелница оделења за културу града Требиња.

Монографија Под лупом објављена у издању Продајне галерије „Београд“ представља обимну студију о вишедеценијској стваралачкој и излагачкој пракси Жељке Момиров. У главном тексту Драгица Вуковић, историчарка уметности, уводна разматрања започиње биографским подацима и изворима уметничког формирања, а потом систематично анализира све аспекте професионалног рада пратећи развојну линију деловања Жељке Момиров на савременој визуелној сцени. Монографија је опремљена великим бројем репродукованих радова са фокусом на стваралачки период 2000-2022. и груписаним у целине: Уметнички радови, Скуптура у јавном простору, Цртежи из серије „Углови мојих улица“. Поред основног текста публикација садржи и избор текстова других аутора објављиваних поводом претходних самосталних изложби. Монографија прати изложбу Жељке Момиров под називом Трагови, која је отворена у Продајној галерији „Београд“, као и у Галерији Културног Центра у Требињу у новембру месецу 2023.

Математика, геометрија, број, систем, метод, модул, растер, серија, план, нацрт, ред, поредак, структура – то су неки од појмова и термина којима би неко ко жели да се упусти у разумевање и тумачење рада Жељке Момиров могао да се послужи. (…) Готово без изузетка, радови ове уметнице нису само од једног комада, нису дакле јединствени предмети, него су сложене целине састављене најмање од два равноправна и комплементарна елемента или, још чешће, од низа истоветних или врло сродних елемената којих у појединим серијама има тачно толико колико то неминовно захтева основна идеја која руководи законитошћу формације таквог рада.

проф. др Јерко Денегри, историчар уметности (из рецензије монографије Жељка Момиров – Под лупом)

Потребно је нагласити да су осамдесете године прошлог века биле време померања угла посматрања и односа према ономе што се зове историја уметности, како у слици тако и у скулптури (од Трансавангардног повратка слици до Енглеске нове скулптуре). Касније ће постати јасно да је та инспиративна разноврсност претходила технолошкој експанзији која је промовисала ново, дигитално доба, доба визуелне доминације. Ове околности, без сумње, додатно истичу језичку одређеност и остале основне постулате обликовања и наратива којима се Жељка Момиров бави. Као лајтмотив неке композиције, тај период ће остати извориште, примарни порив у артикулацији тема, запитаности и одговора на изазове времена. Може да промени све елементе у извођењу – материјал, језик којим се обраћа, боју или изворност облика које уводи у своју интерпретацију – али ће увек остати примарна једноставност и просторна промишљеност, као и свест о интеракцији, некада и супротстављених форми.

Драгица Вуковић, историчарка уметности (из монографије Жељка Момиров – Под лупом)