ACADEMY OF FINE ARTS TREBINJE

   

  

Odlukom Ministarstva obrazovanja, nauke i kulture, Vlade Republike Srpske broj: UP-I-02-21/95 od 17.11.1995. godine Akademija likovnih umjetnosti u Trebinju, dobila je saglasnost za nastavak rada, kao izdvojene članica Univerziteta u Sarajevu i ujedno je postala članica novoosnovanog Univerziteta u Sarajevu Republike Srpske. 

Akademija likovnih umjetnosti u Trebinju, je preuzela i inovirala nastavne planove i programe sarajevske Akademije i počela sa radom u prostoru Doma kulture u Trebinju. Na početku rada je bio formiran jedan odsjek, i to slikarski , da bi nakon dvije godine počeo da radi i grafički odsjek. Odsjeci grafičkog dizajna , vajanja i nastavnički odsjek zbog pomanjkanja sredstava, kadrova i prostora, nisu mogli biti organizovani. Prvi dekan ALU Trebinje je bio akademik prof. Milorad Ćorović. 

2005. godine , Akademija završava adaptaciju zgrade, u bivšoj kasarni „Luka Vukalović“ i preseljava u prostor od 1600 m2 , što joj omogućava optimalne uslove za rad. Usvajanjem novog studijskog programa likovnih umjetnosti (prvi ciklus studija ) i usvajanjem studijskih programa za magistarske sudije slikarstva i grafike , Akademija likovnih umjetnosti u Trebinju je zaokružena kao cjelina , sa svim izlaznim profilima (slikarstvo, grafika , vajanje, grafički dizajn i likovni pedagog).

Do sada je Akademija upisala 15 generacija , sa 278 studenata , od kojih je u ovih petnaest godina postojanja Akademije, diplomiralo njih 104. - od toga 76. diplomiranih akademskih slikara i 28. diplomiranih akademskih grafičara. 

Danas je Akademija likovnih umjetnosti u Trebinju - kao organizaciona jedinica Univerziteta u Istočnom Sarajevu, otvorena ustanova za sve zainteresovane studente, i na njoj studiraju , u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, mladići i djevojke iz cijelog regiona.

     

preuzimanje dokumenata

STATUT Univerziteta Istočno Sarajevo

STATUT Akademije likovnih umjetnosti

Pravilnik o organizaciji i radu katedri na UIS

Zakon o Visokom obrazovanju

Pravilnik o MASTER studiju


AKTUELNOSTI

  • Početak nastave na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, u školskoj 2012/2013. godini
    ( I, II, III i IV godina ) je ponedeljak 24.09.2012. god.

Adresa akademije

Stepe Stepanovića bb
Trebinje 89 101
Phone: +387 59 270-310
Fax: +387 59 240-021
E-Mail: alutb@teol.net