ACADEMY OF FINE ARTS TREBINJE

 

Obavještenje

Obavještavaju se studenti na I i II ciklusu studija  da će „INFO KIOSK“ za prijavu ispita za DRUGI TERMIN biti otvoren od 14.04.2021.godine do 18.04.2021. godine.


Obavještenje

Ispiti kod red. prof. mr Velja Stanišića u drugom terminu održat će se u petak 23.4.2021 godine.


Obavještenje

Ispit iz predmeta Engleski jezik 1 i 3 održat će se u utorak 13.4.2021 godine i to po sledećem rasporedu:

  • Engleski jezik 1 u 12 časova
  • Engleski jezik 3 u 13 časova

Ispiti se prijavljuju u studentskoj službi akademije ili na mail studentskasluzba@alutb.ues.rs.ba


Obavještenje

Obavještavaju se studenti na PRVOM CIKLUSU STUDIJA i DRUGOM CIKLUSU STUDIJA  da će „INFO KIOSK“ za prijavu ispita biti otvoren od 31.03.2021.godine do 5.04.2021. godine.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ISPITNI ROK PRVI CIKLUS.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ISPITNI ROK DRUGI CIKLUS.

Za sve informacije i prijave možete kontaktirati studentsku službu na broj 059 270 310 ili na mail studentskasluzba @ alutb.ues.rs.ba


Obavještenje

Apsolventski ispitni rok

  • Poetike moderne umjetnosti 2 25.03.2021 u 13 časova-doc.dr.Dragan Čihorić
  • Multimedija 4 25.03.2021 u 10 časova-doc.mr.Nada Arnaut
  • Pedagogija 25.03.2021 u 10 časova – van.prof. Vučina Zorić

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI SVIH GODINA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA DA SVOJE OBAVEZE OKO UPISA IZVRŠE DO 19. 3. 2021 GODINE.
POSLE NAVEDENOG ROKA, STUDENTIMA ĆE SE NAPLAĆIVATI NAKNADA ZA UPIS SEMESTRA PO PROTOKU ROKA, U SKLADU SA TROŠKOVNIKOM ZA NAKNADE KOJE PLAĆAJU STUDENTI UIS-A BROJ 01-C-269-1-LXVII/19 OD 28.6.2019. GODINE.


Obavještenje

Ispit iz Poetike moderne umjetnosti 1 i 2 za apsolvente, održat će se u četvrtak 25.3.2021 u 13.00 časova.

Za sve informacije i prijave možete kontaktirati studentsku službu na broj 059 270 310 ili na mail studentskasluzba @ alutb.ues.rs.ba


Obavještenje

  • Početak nastave za sve godine prvog ciklusa studija je u ponedeljak 1.3.2021 godine.
  • Upis ljetnog semestra od 1.3.2021 do 5.3.2021 godine.
  • Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za studente master studija od 8.3.2021 do 12.3.2021 godine.Obavještenje

 

Studentima je omogućena prijava na Moodle eLearning sistem preko svog Infokiosk naloga.Uputstvo kako da se registruju možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

 

Rang lista  kandidata koji su konkurisali na master ALU Trebinje možete pogledati OVDE.


Obavještenje

 

Rang listu kandidata za prelazak na budžet Republike Srpske možete pogledati na na ovom linku.


 

Obavještenje

Predsjednica Republike Srpske posjetila Akademiju likovnih umjetnosti i Fakultet za proizvodnju i menadžment.

Predsjednica Republike Srpske pohvalila je način organizovanja Fakulteta za proizvodnju i menadžment i Akademije likovnih umjetnosti i istakla da raduje činjenica da, osim dobre saradnje sa resornim ministarstvom, dobro sarađuju i sa lokalnim institucijama.Više informacija na ovom linku.


Obavještenje

K O N K U R S


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA
STUDIJA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI
AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI U TREBINjU

TREĆI UPISNI ROK U ŠKOLSKOJ 2020/21

Više informacija na ovom LINKU.

 

 


 

 

Obavještenje

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, r a s p i s u j e s e


K O N K U R S


za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija
u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku.

Više informacija na ovom LINKU.


 

Obavještenje

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, r a s p i s u j e s e


K O N K U R S


za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Uslove konkursa i više informacija o samom konkursu možete pogledati na ovom LINKU


Obavještenje

Dana 29.01.2020 RTRS u emisiji Hronika Hercegovine gostovao je Dekan ALU Trebinje vanredni profesor mr Veselin Brković.

Prilog emisije možete posledati NA OVOM LINKU.