ACADEMY OF FINE ARTS TREBINJE

 

Obavještenje

 • Početak nastave za sve godine prvog ciklusa studija je u ponedeljak 1.3.2021 godine.
 • Upis ljetnog semestra od 1.3.2021 do 5.3.2021 godine.
 • Ovjera zimskog semestra i upis ljetnog semestra za studente master studija od 8.3.2021 do 12.3.2021 godine.

Obavještenje

 

Prijava ispita za drugi termin januarsko-februarskog ispitnog roka počinje sutra 3.2.2020 god i traje do 7.2.2020 god.


Obavještenje

Ispiti kod profesora doc.dr Dragana Čihorića ( I termin ) održaće se u petak 5.2.2021 god. u 10.00 časova za sve godine..


Obavještenje

JANUARSKO - FEBRUARSKI ISPITNI ROK od 25.1.2021 do 26.2.2021

Obavještavaju se studenti na PRVOM CIKLUSU STUDIJA  da će „INFO KIOSK“ za prijavu ispita biti otvoren od 16.01.2021.godine do 22.01.2021. godine(prvi termin).

Obavještavaju se studenti na DRUGOM CIKLUSU STUDIJA  da će „INFO KIOSK“ za prijavu ispita biti otvoren od 18.01.2021.godine do 25.01.2021. godine(prvi termin).

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JANUARSKO-FEBUARSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JANUARSKO-FEBRUARSKI ispitni rok za MASTER

Ukoliko imate problema sa prijavom možete se obratiti u studentsku službu ili na mail studentskasluzba@alutb.ues.rs.ba


Obavještenje

 

OBAVJEŠTAVAJU SE APSLOVENTI PRVOG CIKLUSA STUDIJA DA ĆE ISPIT IZ PREDMETA METODIKA LIKOVNOG VASPITANjA, PEDAGOGIJA I DIDAKTIKA ODRŽATU U PETAK, 25.12.2020. SA POČETKOM U 12 ČASOVA

INFO KIOSK ĆE BITI OTVOREN OD 18.12.2020.


Obavještenje

 

Obavjestavaju se studenti master studija da je predavanje iz predmeta  Poetike savremene umjetnosti  I kod doc. dr Dragana Cihorica u petak 27.11.2020. u 12 casova.Obavještenje

 

Studentima je omogućena prijava na Moodle eLearning sistem preko svog Infokiosk naloga.Uputstvo kako da se registruju možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

 

Rang lista  kandidata koji su konkurisali na master ALU Trebinje možete pogledati OVDE.


Obavještenje

 

Rang listu kandidata za prelazak na budžet Republike Srpske možete pogledati na na ovom linku.


 

Obavještenje

Predsjednica Republike Srpske posjetila Akademiju likovnih umjetnosti i Fakultet za proizvodnju i menadžment.

Predsjednica Republike Srpske pohvalila je način organizovanja Fakulteta za proizvodnju i menadžment i Akademije likovnih umjetnosti i istakla da raduje činjenica da, osim dobre saradnje sa resornim ministarstvom, dobro sarađuju i sa lokalnim institucijama.Više informacija na ovom linku.


Obavještenje

 

Nastava za sve godine prvog ciklusa studija počinje u ponedeljak 5.10.2020 u 8 časova.


Obavještenje

 

Obavještavaju se studenti  da će „INFO KIOSK“ za prijavu ispita u ispitnom roku biti otvoren od 24.09.2020.godine do 30.09.2020. godine.

Za sve intormacije u vezi prijava i ispita možete poslati mail na studentska.sluzba@alutb.ues.rs.ba

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za OKTOBARSKI ispitni rok.

 

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za OKTOBARSKI ispitni rok za MASTER


Obavještenje

K O N K U R S


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA
STUDIJA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI
AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI U TREBINjU

TREĆI UPISNI ROK U ŠKOLSKOJ 2020/21

Više informacija na ovom LINKU.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti da će se ispiti iz:

Istorije umjetnosti I,II,III i IV održati 07.09.2020 u 10.00 časova.

Istorija umjetnosti V i VI i Poetike moderne umjetnosti I i II održati u utorak 08.09.2020 i to Istorija umjetnosti V i VI u 9.00 časova a Poetike moderne umjetnosti I i II u 11.00 časova.

Ispiti iz predmeta Poetike savremene umjetnosti I i II održat će se u srijedu 09.09.2020 u 14.00 časova.


 

 

Obavještenje

Na osnovu člana 67. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 67/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, r a s p i s u j e s e


K O N K U R S


za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija
u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu u drugom upisnom roku.

Više informacija na ovom LINKU.


Obavještenje

 

Obavještavaju se studenti  da će „INFO KIOSK“ za prijavu ispita u ispitnom roku biti otvoren od 10.08.2020.godine do 14.08.2020. godine.

Za sve intormacije u vezi prijava i ispita možete poslati mail na studentska.sluzba@alutb.ues.rs.ba

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za AVGUSTOVSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za AVGUSTOVSKI ispitni rok za MASTER


Obavještenje

Rezultate upisa u prvom upisnom roku zа školsku 2020/2021 godinu prvog ciklusa studija, nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti  da će „INFO KIOSK“ za prijavu ispita u ispitnom roku ZA PRVI TERMIN biti otvoren od 22.06.2020.godine do 26.06.2020. godine.

.Više informacija na NA OVOM LINKU Prilikom prvog ulaska na pretrazivaču treba potvrditi konekciju sa klikom miša na Advanced - Add Exception - Confirm Security Exception.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JUNSKO-JULSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JUNSKO-JULSKI ispitni rok za MASTER

 


Obavještenje

Obavještenje za studente

Ispiti kod Doc.ma Igora Bošnjaka za Aprilski ispitni rok 2020 pomjeraju se

 • Video art i istorija filma 22.06.2020. у 15.00,
 • Bideo I, Digitalna umjetnost I, Intermedijalna umjetnost I 22.06.2020. у 12.00

 

Obavještenje

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18, 26/19 i 40/20), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1333/20 od 14.05.2020. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini na javne visokoškolske ustanove, i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-10-VIII/20 od 30.01.2020. godine, r a s p i s u j e s e


K O N K U R S


za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
u akademskoj 2020/2021. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Uslove konkursa i više informacija o samom konkursu možete pogledati na ovom LINKU

 


 

Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok. za MASTER.


Obavještenje

Obavještenje za studente dana 15.6.2020 godine Akademija likovnih umjetnosti će ponovo početi sa radom, izvođenjem nadoknade praktičnog dijela nastave prema utvrđenom rasporedu.


Obavještenje

 

Budući studenti izašao je novi informator za brucoše koji možete pogledati NA OVOM LINKU.


Obavještenje

 

Mole se studenti da za vrijeme obustave nastave na ALU Trebinje, zbog KORONA virusa budu dostupni za elektronsku komunikaciju radi održavanja on-line nastave(Viber, WhatsApp,Skype,mail).


Obavještenje

Dana 29.01.2020 RTRS u emisiji Hronika Hercegovine gostovao je Dekan ALU Trebinje vanredni profesor mr Veselin Brković.

Prilog emisije možete posledati NA OVOM LINKU.


Obavještenje

Dana 16.03.2020 godine izvršena je dezinfekcija prostorija Akademije likovnih umjentosti Trebinje u cilju suzbijanja virusa KORONA


Obavještenje

U drugom upisnom roku zа školsku 2019/2020 godinu prvog ciklusa studija, nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, pistupilo je 3 kandidata.

Prijemni ispit trajao je 3 dana.

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javne visokoškolske ustanove i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-25-LX/19 od 31.01.2019. godine, r a s p i s u j e s e

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija
u akademskoj 2019/2020. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

Uslove konkursa i više informacija o samom konkursu možete pogledati na ovom LINKU


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za SEPTEMBARSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za SEPTEMARSKI ispitni rok. za MASTER.


Obavještenje

U prvom upisnom roku zа školsku 2019/2020 godinu prvog ciklusa studija, nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, pistupilo je13 kandidata.

Prijemni ispit trajao je 3 dana.

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


 

Obavještenje

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15, 90/16, 31/18 i 26/19), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1271/19 od 24.05.2019. godine, o broju redovnih studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog ciklusa studija i u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2019/2020. godini na javne visokoškolske ustanove i Odluke Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-25-LX/19 od 31.01.2019. godine, r a s p i s u j e s e

K O N K U R S


za upis studenata u prvu godinu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija
u akademskoj 2019/2020. godini na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu

NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI
AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI TREBINJE

uslove konkursa i više informacija o samom konkursu možete pogledati na OVIM LINKOVIMA ISPOD :


Obavještenje

INTERNI KONKURS za izbor dekana Akademije likovnih umjetnosti Trebinje - Univerziteta u Istočnom Sarajevu možete pogledati na LINKU


NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok. za MASTER.


Obavještenje

Obavještavaju se studenti ALU Trebinje, koji su odslušali predavanja iz predmeta PEDAGOGIJA i DIDAKTIKA, da će se ispiti iz istih u januarsko-februarskom roku obaviti 26.02.2019. godine, u utorak, sa početkom u 12,00 časova.

Sve informacije vezane za polaganje navedenih ispita studenti mogu dobiti u studentskoj službi ALU Trebnje.


Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE APSOLVENTI ALU TREBINJE KOJI SU ZAINTERESOVANI ZA POLAGANJE ISPITA IZ PREDMETA PEDAGOGIJA, DIDAKTIKA I METODIKA LIKOVNOG VASPITANJA 1 I 2 DA SE ŠTO PRIJE JAVE STUDENTSKOJ SLUŽBI KAKO BI SE USTANOVIO BROJ ZAINERESOVANIH I ORGANIZOVALI ISPITI U OKVIRU JANUARSKO-FEBRUARSKOG ISPITNOG ROKA.


Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA ĆE „INFO KIOSK“ ZA PRIJAVU ISPITA U JANUARSKO-FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ZA PRVI TERMIN BITI OTVOREN OD 21.01.2019.GODINE DO 25.01.2019. GODINE I ZA DRUGI TERMIN BITI OTVOREN OD 01.02.2019. GODINE DO 08.02.2019. GODINE.
STUDENTI KOJI IMAJU NE IZMIRENE  OBAVEZE PREMA ALU TREBINJE, NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE DOK TE OBAVEZE NE IZMIRE.

Studenti su obavezni da prijavljuju svoje ispite uz pomoć ove aplikacije.Više informacija na NA OVOM LINKU

Prilikom prvog ulaska na pretrazivaču treba potvrditi konekciju sa klikom miša na Advanced - Add Exception - Confirm Security Exception.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JANUARSKO-FEBRUARSKOM ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JANUARSKO-FEBRUARSKOM ispitni rok. za MASTER.


Obavještenje

Na osnovu Odlike Senata Univerziteta u Istočnom Sarajevu broj: 01-S-267-LI/18 od 14.09.2018. godine, r a s p i s u j e s e

K O N K U R S
za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija
u akademskoj 2018/2019. godini

NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI
AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI TREBINjE

Više informacija na OVOM LINKU.


Obavještenje

Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na sjednici održanoj 14.09.2018. godine, donio je odluku da treći upisni rok za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2018/19. godini mogu samostalno organizovati fakulteti/akademije koji u prethodnim upisnim rokovima nisu upisali odobreni broj studenata

Više informacija na OVOM LINKU.


Obavještenje

Početak nastave na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje, u školskoj 2018/2019. godini je 8.10.2018 godine.


Obavještenje

NA OVOIM LINKOVIMA možete pogledati rezultate upisa u drugom upisnom roku na prvom i drugom ciklusu studija  na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje.


Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA ĆE „INFO KIOSK“ ZA PRIJAVU ISPITA U SEPTEMARSKOM ISPITNOM ROKU ZA PRVI TERMIN BITI OTVOREN OD 23.08.2018.GODINE DO 31.08.2018. GODINE I ZA DRUGI TERMIN BITI OTVOREN OD 7.9.2018. GODINE DO 14.9.2018. GODINE.
STUDENTI KOJI IMAJU NE IZMIRENE  OBAVEZE PREMA ALU TREBINJE, NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE DOK TE OBAVEZE NE IZMIRE.

Studenti su obavezni da prijavljuju svoje ispite uz pomoć ove aplikacije.Više informacija na NA OVOM LINKU

Prilikom prvog ulaska na pretrazivaču treba potvrditi konekciju sa klikom miša na Advanced - Add Exception - Confirm Security Exception.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za SEPTEMBARSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za SEPTEMBARSKI ispitni rok za MASTER.


 

Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JUNSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JUNSKI ispitni rok za MASTER


Obavještenje

 

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za APRILSKI ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

 

Na osnovu odluke NUV ALU Trebinje, usvojene na 116. sjednici vijeća Akademije  17.7.2017. godine,  početak nastave u zimskom semestru  školske  2017./2018. godine  na prvom ciklusu  studija za sve godine, počinje u ponedeljak  18.9.2017. godine  u 8 časova. 
Nastava u zimskom semestru  školske   2017./2018. godine završava se 29.12.2017. godine.


Obavještenje

U skladu sa zaključkom prorektorskog kolegijuma , ALU Trebinje raspisuje konkurs za upis studenata na prvu godinu prvog ciklusa studija.
Termini trećeg upisnog roka prvog ciklusa studija  na svim organizacionim jedinicama su:
18.09. - 22.09prijem dokumenata
25.09.  prijemni ispit
26.09. objava rezultata
27.09. - 29.09. upis primljenih kandidata

Na ALU Trebinje je ostalo ostalo je upražnjeno 6  mjesta, od toga 2 na sufinansiranju i 4 mjesta za strane državljane.


Obavještenje

U drugom upisnom roku zа školsku 2017/2018 godinu prvog ciklusa studija, nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, pistupilo je 3 kandidata.

Prijemni ispit trajao je 3 dana.

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

 

Na osnovu zakona o studentskom standardu, Javna ustanova Studentski centar Trebinje, na osnovu odluke Upravnog odbora raspisuje

K O N K U R S

ZA PRIJEM STUDENATA U STUDENTSKI CENTAR TREBINJE

U AKADEMSKOJ 2017/2018 GODINI

uslove konkursa i više informacija o samom komkursu možete pogledati na NA OVOM LINKU


Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA ĆE „INFO KIOSK“ ZA PRIJAVU ISPITA U SEPTEMARSKOM ISPITNOM ROKU ZA PRVI TERMIN BITI OTVOREN OD 25.08.2017.GODINE DO 31.08.2017. GODINE I ZA DRUGI TERMIN BITI OTVOREN OD 8.9.2017. GODINE DO 15.9.2017. GODINE.
STUDENTI KOJI IMAJU NE IZMIRENE  OBAVEZE PREMA ALU TREBINJE, NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE DOK TE OBAVEZE NE IZMIRE.

Studenti su obavezni da prijavljuju svoje ispite uz pomoć ove aplikacije.Više informacija na NA OVOM LINKU

Prilikom prvog ulaska na pretrazivaču treba potvrditi konekciju sa klikom miša na Advanced - Add Exception - Confirm Security Exception.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za SEPTEMBARSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za SEPTEMBARSKI ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

U prvom upisnom roku zа školsku 2017/2018 godinu prvog ciklusa studija, nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, pistupilo je 12 kandidata.

Prijemni ispit trajao je 3 dana.

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 i 90/16), Odluke Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-1051/17 od 04.05.2017. godine, o broju studenata koji se upisuju u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javne visokoškolske ustanove u akademskoj 2017/2018. godini

K O N K U R S

za upis studenata u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018. godini na javnim visokoškolskim ustanovama

Konkurs

Posebne odredbe za Konkurs prvi i drugi ciklus


Obavještenje

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU  RASPISUJE

K O N K U R S


ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I DRUGOG CIKLUSA
STUDIJA NA ORGANIZACIONOJ JEDINICI - AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI U TREBINJU.

VIŠE INFORMACIJA NA OVOM LINKU.

Pogledajte video vodič

Studiski program likovna umjetnost

 • Katedra - slikarstvo,crtež,fotografija i multimedijalna umjetnost
 • Katedra - grafika i strip
 • Katedra - vajarstvo,prostorna skulptura,sitna plastika i medaljarstvo
 • Katedra - grafički dizajn

Obavještenje

OBAVJEŠTAVAJU SE STUDENTI  DA ĆE „INFO KIOSK“ ZA PRIJAVU ISPITA U JUNSKO - JULSKOM ISPITNOM ROKU ZA PRVI TERMIN BITI OTVOREN OD 09.06.2017.GODINE DO 16.06.2017. GODINE
STUDENTI KOJI IMAJU NE IZMIRENE  OBAVEZE PREMA ALU TREBINJE, NEĆE MOĆI PRIJAVITI ISPITE DOK TE OBAVEZE NE IZMIRE.

Studenti su obavezni da prijavljuju svoje ispite uz pomoć ove aplikacije.Više informacija na NA OVOM LINKU

Prilikom prvog ulaska na pretrazivaču treba potvrditi konekciju sa klikom miša na Advanced - Add Exception - Confirm Security Exception.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JUNSKO-JULSKI ispitni rok.

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za JUNSKO-JULSKI ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

Upis u akademskoj 2017/2018.godini

Prijemni ispit za upis u prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2017/2018 godini na Akademiji likovnih umjetnosti Trebinje

 • Prijavljivanje kandidata počinje 19.6.2017. godine, a završava 23.6.2017. godine.
 • Polaganje prijemnog ispita počinje 26.6.2017 godine sa početkom u 9 časova i trajat će 3 dana.
 • Objavljivanje rezultata konkursa je 29.6.2017.godine do 14 časova.
 • Upis primljenih kandidata počinje 3.7.2017.godine i trajat će do 7.7.2017.godine.

Obavještenje

Informacije o nastavnom procesu

a) Završetak nastave u ljetnjem semestru školske 2016./2017. godine je 16. jun 2017. godine;

b) Izborna nastava od 12.do 16. juna 2017. godine.

v) Nastavnici su dužni da budu na raspolaganju studentima svih godina osnovnih studija ALU Trebinje za davanje potpisa u periodu od 5 do 9. juna 2017. godine.
Ovo se odnosi samo na studente koji su svojim angažmanom u obrazovnom procesu stekli pravo za dobijanje potpisa u ljetnjem semestru školske 2016./2017.

g) Ovjera ljetnjeg semestra za studente ALU Trebinje je u periodu od 12. do16. juna 2017. godine.

d) Junsko – julski ispitni rok
Početak 19. jun 2017. godine - završetak 14. jul 2017. godine


Obavještenje

Vlada Republike Spske, na 123. sjednici, održanoj 4.5.2017.godine, donosi

ODLUKU

O BROJU REDOVNIH STUDENATA KOJI SE UPISUJU U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA I PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017/2018. GODINI NA AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETOSTI TREBINJE

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija:

 • Budžet 10
 • Sufinansiranje 5
 • Strani državljani 5

Ukupno 20.

Broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu drugog ciklusa studija:

 • Budžet -
 • Sufinansiranje 8
 • Strani državljani 4

Ukupno 12.Obavještenje

Obavještavaju se studenti ALU Trebinje koji imaju nepoložene ispite iz predmeta Uvod u semiotiku i Osnovni estetički pojmovi, da je odgovorni nastavnik za te predmete doc.dr Jasna Bogdanović Čurić.
Sve informacije vezane za polaganje navedenih ispita studenti mogu dobiti na mejl adresu odgovornog nastavnika: jasna954@teol.net
INFO KIOSK je otvoren za prijavu ispita do 13.02.2016. godine.


Obavještenje

Zbog državnog praznika, potpisivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma, ponedeljak 21.11.2016. godine je neradni dan.


Obavještenje

Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu, na sjednici održanoj 28.10.2016.godine, donio je odluku kojom se odobrava IZLAZAK NA JEDAN ISPIT SVIM STUDENTIMA PRVOG I DRUGOG CIKLUSA.

Ispiti treba da se završe do petka 4.11.2016.godine.


Obavještenje

U drugom upisnom roku zа školsku 2016/2017 godinu prvog ciklusa studija, nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje, pistupilo je 6 kandidata.

Prijemni ispit trajao je 3 dana.

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


Obavještenje

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI TREBINJE VRŠI UPIS STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA AKADEMSKE 2016/17. GOD.U DRUGOM UPISNOM ROKU

.Uslove upisa možete pogledati na NA OVOM LINKU


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Septembarski ispitni rok za MASTER.


Obavještenje

NA OVOM LINKUmožete pogledati termine za Septembarski ispitni rok.


Obavještenje

Gender centar – Centar za jednakost i ravnopravnost polova Vlade Republike Srpske i Univerzitet u Istočnom Sarajevu raspisuju

K O N K U R S
za upis treće generacije studenata Škole rodne ravnopravnosti

Više inforamacija o konkursu i prijavni list možete pogledati :


Obavještenje

Prijemni ispit zа školsku 2016/2017 godinu nа Akаdemiji likovnih umjetnosti Trebinje je trаjаo tri dаnа

Rezultate možete pogledati na NA OVOM LINKU.


 

SLUŽBENI MAIL

SLUŽBENI MAIL

MOODLE

INFO KIOSK

 

preuzimanje dokumenata

STATUT Univerziteta Istočno Sarajevo

STATUT Akademije likovnih umjetnosti

Pravilnik o organizaciji i radu katedri na UIS

Zakon o Visokom obrazovanju

Pravilnik o MASTER studiju

PRAVILNICI UIS

PRAVILA UIS

PRAVILA o postupku rangiranja studenata koji sufinansiraju troškove studiranja za prelazak na budžet


ODLUKE I UGOVORI

Odluka o formiranju komisije za izradu samoevaluacionog izvještaja za 2017.godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po konkurentskom zahtjevu-Smještaj gostujućih profesora ALU Trebinje

 

Dana 25.5.2015 potpisan je Ugovor o smještaju gostujućih profesora

AKTUELNOSTI

 

 • Obrazovni ciljevi
 • Početak nastave na NAkademiji likovnih umjetnosti Trebinje, u školskoj 2013/2014. godini
  ( I, II, III i IV godina ) je u ponedeljak 15.09.2014. god.

Adresa akademije

Stepe Stepanovića bb
Trebinje 89 101
Phone: +387 59 270-310

Fax: +387 59 240-021
E-Mail: dekanat@alutb.ues.rs.ba

sekretar@alutb.ues.rs.ba

racunovodstvo@alutb.ues.rs.ba

prodekani@alutb.ues.rs.ba

biblioteka@alutb.ues.rs.ba

studentska.sluzba@alutb.ues.rs.ba